Voorwaarden voor het gebruik van de Geen Haat! website

Informatie op deze website mag kosteloos worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden onder de volgende voorwaarden:

 1. Gereproduceerd materiaal mag uitsluitend in verband worden gebracht met de uitgangspunten van Geen Haat! en voor zover dit bijdraagt aan het streven van dit initiatief (zie hieronder);
 2. Als bron moet in alle gevallen worden vermeld: www.geenhaat.nl (Nederland of België) of www.geenhaat.com (andere landen);
 3. Als naam van ons initiatief dient te worden gebruikt: Geen Haat!, eventueel gevolgd door een letterlijke vertaling, zoals in het Engels: Geen Haat! (No Hate!);
 4. In geen geval mag materiaal worden gebruikt voor, of in verband gebracht worden met doelen die onwettelijk, pornografisch, obsceen, beledigend, smadelijk, bedreigend, discriminerend, aanstootgevend, pestend, vulgair, onfatsoenlijk, hatelijk, of tot crimineel gedrag aanzettend zijn;
 5. Er mag slechts worden verwezen naar persoonlijke informatie van de deelnemers aan Geen Haat! voor zover deze informatie reeds op de Geen Haat! website publiek gemaakt is of als de betreffende deelnemer hiertoe expliciet toestemming gegeven heeft;
 6. Videomateriaal mag alleen op internet worden gereproduceerd door te linken naar de originele video's op het YouTube-kanaal van Geen Haat!. Fragmenten uit het videomaterial mogen ook worden gebruikt als onderdeel van een onafhankelijke reportage, mits deze fragmenten minder dan de helft van de totale speelduur in beslag nemen. Voor uitzending via andere media zijn de HD-bronbestanden beschikbaar;
 7. Tenzij anders vermeld, rust het copyright van materialen op deze website bij Johan Oudshoorn en Mark Smit;
 8. De muziek is © 2010 Moby, gebruikt onder licentie van film music moby.com;
 9. Sommige software gebruikt op deze website is © 2010 MasterObjects, Inc., gebruikt onder licentie van MasterObjects BV;
 10. Het "Justin @ FunX Radio"-interview is © 2010 FunX, Rotterdam.
 11. De "Altijd Wat"-reportage is © 2010 NCRV, Hilversum.

Uitgangspunten van Geen Haat!

 • wij vinden het ongewenst dat groepen mensen uitgesloten en beledigd worden;
 • wij spreken ons uit tegen het zaaien van haat en tweespalt;
 • wij vertegenwoordigen geen specifieke politieke partij, maar dragen vrijwillig een gezamenlijk onderschreven en uitgedragen boodschap tegen haat uit.

Ons streven

Wij willen dat onze boodschap overkomt bij zo veel mogelijk mensen in Nederland, met als doel:

 • mensen bewust maken van de feitelijke oorzaken van haatgevoelens;
 • politieke leiders aansporen om zich uit te spreken tegen de verspreiding van haat.